John Kool“Het is de meest geweldige ervaring die ik heb gehad in mijn christelijke leven. Mijn leven is totaal veranderd. Ik leefde in een geestelijke gevangenis, ondanks dat ik mezelf een christen voelde en dat ook was. Dertien jaar geleden zat ik in een ongelooflijk diepe crisis. Ik wilde niet meer leven en werd opgenomen in de BAVO-kliniek.

Daarna zijn er nóg veel dingen gebeurd in ons gezin.

Uiteindelijk ben ik samen met mijn vrouw naar Cleansing Stream geweest en tijdens de retraite daar zag ik de hemel geopend tijdens het bidden met een jongen voor in de zaal. Ik zag een schitterend blauwe muur, schitterende dingen. Ik dacht altijd: “In tongen bidden is voor heilige mensen!”, maar ik stond daar voor het eerst te bidden en Gods naam groot te maken in tongen. Ik had nooit in tongen gebeden, ik wist niet eens wat het was. Lydia zei: “Wat is er met jou gebeurd?! Je straalt helemaal!” “Ja, ik heb een geopende hemel gezien!”

Kort daarna, toen we weer thuis waren, kreeg ik een terugval. We hebben een coachechtpaar uit onze kerk gevraagd en ze hebben een aantal dingen weggebeden en verbroken. Sindsdien is dat diepe dal niet meer terug geweest.

Vanuit de WAO kreeg ik op m´n 57e na 11 jaar zonder werk een baan aangeboden. God heeft voorzien!

Toen ik bij het afscheid stond van m´n jongere broer die aan kanker is overleden dacht ik eraan weer meer pillen te gaan slikken, die ik onder begeleiding van de huisarts aan het afbouwen was. God zei echter: “Je hebt geen medicijnen meer nodig. Je kunt je depressieve gevoelens samen met Mij aan!”. Nu ben ik helemaal van de medicijnen af en ik voel me enorm goed, geen depressies meer, vrij van occulte bindingen en Gods kracht is enorm in mijn leven aan het werk. Mensen om me heen vertellen mij dat ik helemaal straal! Jaren heb ik geen vogels horen fluiten; nu word ik gewekt door een hemels fluitconcert van vogels.”

John Kool