SvL wil de kerken in Nederland dienstbaar zijn door mensen, die daarvoor door de plaatselijke voorgangers zijn aangewezen, te trainen in het Woord en de gebedsbediening.
Om aan de Coachtraining te kunnen deelnemen is het belangrijk dat je o.a. aan de volgende kwalificaties voldoet:

  • Je wordt voorgedragen door je voorganger.
  • Je hebt zelf de Basiscursus doorlopen.
  • Je wilt jezelf toewijden aan God, het Woord, je kerk, gebed en vasten.
  • Je bent bereid in een team en in afhankelijkheid van elkaar te werken.

Gedurende de training bid je voor medecursisten en bidden zij voor jou. Ook tijdens de zelfstudie wordt een beroep gedaan op je vermogen tot zelfonderzoek, openheid naar anderen en overgave aan God. Wanneer dit je aanspreekt, zal de training je geweldig toerusten en tot zegen zijn zowel in je persoonlijke leven, je relatie met de Heer als in je dienst naar mensen in je kerk.

Klik hier voor de folder over de coachtraining.