Het programma van de Basiscursus duurt ongeveer 4 maanden, daarna volgt de retraite, waarna nog les 5 wordt gegeven.

De cursus rust op drie pijlers:

Onderwijs

In deze 4 maanden bestudeer je – zowel tijdens de lessen als thuis – aan de hand van het uitgereikte onderwijsmateriaal de volgende thema’s:

Module 1. Wandel in de Geest

1. Wat betekent wandelen in de Geest?
2. Waarom wandelen in de Geest?
3. Hoe kun je wandelen in de Geest?

Module 2. Toewijding

1. Wat betekent toewijding?
2.Waarom toewijden aan God?
3. Hoe kun je je aan God toewijden?

Module 3. Spreek woorden van leven!

1. Wat betekent woorden van leven spreken?
2. Waarom woorden van leven spreken?
3. Hoe kun je woorden van leven spreken?

Module 4. Herstel en bevrijding

1.1 Leven in een gebroken wereld
1.2 Een weg naar herstel
2.1 Demonische gebondenheid
2.2 Een weg naar bevrijding

Om thuis deze lessen te kunnen bestuderen ontvang je een werkmap. Je gaat aan de hand van een leesrooster in de Bijbel spitten en 12 opbouwende audiostudies beluisteren. Bovendien lees je nog een aanvullend boek aangaande het karakter van God en jouw identiteit in Christus.

Na de retraite volgt module 5 “Jaag naar het doel!”. Dit is een niet te onderschatten onderdeel  om de Koninkrijksprincipes te verankeren, de wil te sterken en “het huis te vullen”.

Module 5. Jaag naar het doel!

1.  Jaag naar het doel!

Zet je reis voort!
Leef volgens Bijbelse normen!
Blijf wandelen in de Geest!
Laat je dopen!
Kies voor opbouwende relaties!
Reinig je huis!
Bied weerstand aan de vijand!

2. De vrucht

Dankbaarheid
Geloof
Lofprijs en aanbidding
Oude gewoonten veranderen
Behulpzaam

Bijeenkomsten

De Basiscursus bestaat uit 4 maandelijks “live” gegeven seminars.

Naast deze seminars zijn er tussentijdse bijeenkomsten.

Na 4 maanden van het bestuderen van het Woord, keuzes maken en praktisch discipelschap volgt de retraite!

Je volgt daar de korte onderwijsblokken en wordt bediend door een getraind team, dat weet hoe in de kracht van de Heilige Geest te bidden voor herstel, genezing en doorbraken.

Na de retraite ontmoet je elkaar weer in de lokale kerk waar over ongeveer 8 weken les 5 wordt uitgewerkt onder leiding van een coach.

Coaching

Het zou goed zijn als je vanuit je eigen kerk ter ondersteuning een coach krijgt toegewezen die óf de Coachtraining bij Stromen van leven heeft gevolgd óf bijv. oudste of kringleider is in de gemeente.

Met behulp van je coach kun je heel gericht zelf in het proces van discipelschap stappen.