Henri Camps“Van jongs af aan had ik last van een maagklep die niet afsloot waardoor er steeds eten terugkwam uit mijn maag naar mijn mond. Ook had ik voortdurend  last van opkomend maagzuur wat steeds erger werd en niets hielp. De specialiste stelde vast dat mijn slokdarm ontstoken was tot in de 4de graad. 25 Jaar lang elke dag medicijnen. Pogingen om de medicatie te verminderen of te stoppen lukten niet. Regelmatig bad ik er voor, totdat ik op de retraite een gebed om genezing ontving. Een broeder bad met me en beval de maagklep te sluiten in Jezus’ Naam en zalfde me daarna met olie.

Ik besloot God te vertrouwen en vanaf dat moment mijn medicatie niet meer in te nemen. De eerste dagen beval ik mijn maagklep om in Jezus’ Naam gesloten te blijven; op deze manier bleef ik in de genezing en in overwinning staan.

Nu: geen medicatie meer, geen last van mijn maag of maagsappen die naar boven komen en ik kan weer normaal functioneren tijdens het werk. Mijn maagklep is nu geworden zoals ze behoorde te zijn vanaf het begin van mijn leven. Prijs de Heer!”

Henri Camps