Stromen van leven ziet discipelschap als een van de belangrijkste opdrachten die de Heer de Kerk heeft gegeven en ziet het als haar opdracht mensen tot discipelschap te brengen …maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb (Matteüs 28:19).

Als je je wilt uitstrekken naar groei, herstel en vrijheid dan is de Basiscursus echt iets voor jou! De cursus biedt opbouwende en praktische studies die je handvatten zullen geven voor het leven!

Cursisten maken ook een retraite van twee dagen mee. Wie de Basiscursus heeft gevolgd – inclusief les 5 ná de retraite –  heeft geleerd te volharden in het jagen naar het doel van God en een rein en heilig leven te leiden vanuit zijn/haar identiteit in Christus.