Wij willen ons motto Van de kerk, voor de kerk ook op het financiële vlak tot uiting brengen door mede op dit punt een samenwerkingsverband met de lokale kerk aan te gaan. Daarom zijn wij op zoek naar lokale kerken die als officiële partner bij de bediening van Stromen van leven betrokken willen zijn en vanuit deze betrokkenheid bereid zijn de bediening – naast de ondersteuning in gebed – ook financieel te ondersteunen. Deze financiële ondersteuning bestaat uit een vast bedrag van min. € 60,- per maand, dat – tot eventuele opzegging van het partnerschap – maandelijks door uw kerk aan Stromen van leven afgedragen wordt d.m.v. een machtiging aan uw bank. Vervolgens krijgen 15 cursisten die de cursus voor de eerste keer volgen en  zich vanuit de partnerkerken aanmelden in één kalenderjaar 30% korting op de totale kosten van zowel de Basiscursus als de bijbehorende retraite! Als cursisten een tweede keer deelnemen aan de Basiscursus ontvangen zij wederom korting, d.w.z. de standaardkorting die alle cursisten ontvangen en bovendien weer 30% korting op de retraite.

Indien een kerk meer dan 15 cursisten per kalenderjaar denkt te sturen voor 30% korting, kan dit vooraf geregeld worden voor een hogere maandelijkse bijdrage in overleg met de directie van Stromen van leven.

Door deze partnerconstructie komen we lokale kerken tegemoet in de kosten voor deelnemende cursisten uit hun kerk, wat de financiële drempel om deel te nemen – die er soms is – verlaagt. Daarnaast biedt de structurele inkomstenstroom die vanuit de partnerkerken gegenereerd wordt voor Stromen van leven de mogelijkheid om meer vastomlijnde plannen te maken voor verdere uitbreiding van de bediening in de toekomst.

Uiteraard hopen en bidden we dat we dit werk nog lange tijd voort kunnen en mogen zetten en daar waar mogelijk zelfs uit mogen breiden. Op dit moment zijn wij enthousiast op weg om een bediening voor het huwelijk te ontwikkelen en een extra jaar voor de Coachtraining. De samenwerking met de lokale kerk zal daarin altijd centraal blijven staan.

Als u als leiding van uw kerk interesse heeft om partnerkerk van Stromen van leven te worden, neem dan contact met ons op via https://www.stromenvanleven.nl/#contact