Op 1 maart 2024 heeft de stichting de nieuwe naam “Stromen van Leven” doorgevoerd in de gehele organisatie.

De stichting heeft lang de naam Cleansing Stream gedragen.

Cleansing Stream is ontstaan en ontwikkeld in The Church On The Way, de kerk waar dr. Jack Hayford ruim 45 jaar voorganger was in Van Nuys in de V.S.

Na een lange zoektocht is op initiatief van Rafaël Nederland het materiaal van Cleansing Stream naar Nederland gehaald. Peter en Jennifer Dijkstra hebben het in een Nederlandse context geplaatst en stap voor stap verder uitgewerkt.

In 1999 is door hen Cleansing Stream Nederland (CSN) opgericht.
De eerste twee jaar in Nederland heeft de bediening zich ontwikkeld onder Rafaël Nederland.
Sinds september 2002 is CSN een zelfstandige stichting om als zodanig ook breder op het kerkelijke erf te kunnen bewegen.
CSN heeft een associatie met Rafaël Nederland.

Sinds 2006 reikt CSN over de landsgrens heen naar België.

Stromen van Leven (SvL) erkent verantwoordelijkheidsstructuren in het Koninkrijk van God en als zelfstandige bediening hecht zij er aan om ook te functioneren in een verantwoordelijkheidsstructuur. Dat is de reden waarom er gekozen is om een associatie met Rafaël Nederland aan te gaan, waar verantwoording wordt afgelegd aan, en inspraak wordt aanvaard van Rafaël Nederland.