Eenmaal per maand komen de coaches regionaal bij elkaar om in teams praktisch getraind te worden. Je wordt getraind om in verschillende taken te functioneren, zoals bijv. teamleider, bemoediger of voorbidder. We hanteren twee verschillende bedieningsmodellen: teamgebed en één op één bedieningsgebed. Deze praktijkmodellen pas je later toe tijdens de Stromen van leven retraites en kun je vervolgens gebruiken in je eigen gemeente.

Tijdens de Stromen van leven retraites, die gedurende de 2 cursusjaren gehouden worden, word je getraind in geestelijke strijd. Wanneer je er praktisch gezien “klaar voor bent” bedien je op de retraite de Basiscursisten d.m.v. gebedsbediening. Dit gebeurt in overleg met de leiding van Stromen van leven én je kerk. (Let op: als je maar één keer de Basiscursus hebt gevolgd, maak je de eerste retraite tijdens de Coachtraining nog een keer mee als cursist.)

Wanneer de leiding van je kerk daarmee instemt, begeleid je de cursisten uit je eigen gemeente en kun je hen dienen in bevrijding en reiniging volgens de aangeleerde modellen.
Ook na het afronden van de training kun je door Stromen van leven gevraagd worden om te dienen op de Stromen van leven retraites.