Tot geloof komen in Jezus Christus is het allerbelangrijkste dat je kan overkomen. De volgende stap is dat je een discipel, een volgeling, van Jezus wordt. Maar hoe word je een discipel en ga je denken en handelen als een wedergeboren mens?

Dit leer je bij Stromen van leven, dat christenen helpt op de weg naar reiniging en heiliging met programma’s die discipelschap ondersteunen en waar de Bijbel, herstel, vrijheid en balans centraal staan.

En dat gebeurt allemaal in samenwerking met de plaatselijke kerk!

SvL heeft drie pijlen op haar boog: de Basiscursus, de Coachtraining en het jeugdprogramma Splash!

Lees verder ten aanzien van onze bediening in dit rolmenu over het ontstaan van SvL, onze relatie met de kerk en de informatie voor voorgangers. Naast deze laatste informatie vind je ook een toelichting over het boek Als een stroom die schoonspoelt. Dit boek gaat dieper in op discipelschap en gebedsbediening zoals wij dat voorstaan en is bij ons te bestellen door leiders. Ook de referenties en de promotiefilm zullen je meer inzicht geven in wie we zijn!

Aangesloten bij

Stromen van Leven heeft een associatie met Rafael Nederland.

     174729_300

Klik hier om de uitgebreide versie van de geloofspunten van Rafaël Nederland – die wij volledig ondersteunen –  te downloaden als PDF-bestand.