Logo Nieuw Splash!Er komt ontzettend veel op jongeren af. Splash! helpt hen om keuzes te maken die horen bij het volgen van Jezus doordat ze een dieper besef krijgen van het Vaderschap van God en hun identiteit in Christus.

Splash! ondersteunt op het gebied van discipelschap, maar kan en wíl dat niet zonder de kerk. De eigen kerk is immers de plek waar christenen het beste kunnen groeien in hun geloof.

Rol van de jeugdleider

De rol van de jeugdleider is ontzettend belangrijk tijdens het Splash!-programma. Hij of zij:

  • Nodigt jongeren uit de kerk uit om deel te nemen aan Splash! en informeert de ouders over Splash!
  • Organiseert de Splash!-dagen m.b.v. materiaal van Stromen van leven om de jongeren te bemoedigen en te ondersteunen;
  • Organiseert tussen de Splash!-dagen door een activiteit om met de jongeren dieper door te gaan op de behandelde thema’s. Hiervoor ontvangen zij ondersteunend materiaal van Splash!;
  • Helpt de jongeren om met hun persoonlijke werkboek aan de slag te gaan;
  • Ondersteunt de jongeren tijdens en na het programma met gebed en persoonlijk contact;
  • Is de contactpersoon voor Stromen van leven.

Meer informatie

Wilt u weten hoe uw kerk kan meedoen met Splash!? Wilt u meer informatie of heeft u specifieke vragen? Neem dan contact op met Cleansing Stream.