Ons motto laat zich het beste omschrijven als: Van de kerk, voor de kerk!

Stromen van leven (SvL) is een interkerkelijke bediening en wil vanuit een houding van dienstbaarheid en respect de kerk in Nederland en België dienen. Onze doelstelling is om, zonder dogmatisch of extreem te zijn, de principes van discipelschap, genezing en bevrijding te praktiseren. Dit in goede samenwerking met alle betrokkenen binnen de deelnemende kerken.

Instemming vragen van de leiding van de kerk

SvL respecteert de kerk, waaruit cursisten komen en haar leiding. SvL doet haar werk vanuit het bewustzijn dat de mogelijkheden die zij door de kerk aangeboden krijgt, als een voorrecht gezien worden.

We kiezen ervoor om vanuit overeenstemming met de gemeenteleiding cursisten toe te laten op de cursussen, waar  zij zich kunnen uitstrekken naar meer reiniging, heelheid en kennis over wie God is – en kan zijn – in hun leven.

In discipelschap zijn evaluatie en zorg belangrijke onderdelen. Cursisten die de Basiscursus volgen worden gecoacht en geëvalueerd door een coach uit hun eigen kerk.

Interkerkelijk

SvL stelt zich ten doel om samen te werken met alle kerken binnen heldere kaders.

Vanuit die doelstelling wil SvL volgelingen van Jezus Christus effectief trainen,  zodat reiniging, herstel en geestelijke volwassenheid ontvangen worden en ….doorgegeven.

Ondanks verschillen in gewoonten en theologie geloven wij in: ‘Eenheid in hoofdzaken, vrijheid in bijzaken en liefde in alle zaken’.