In Cleansing Stream heb ik geleerd de sleutels die God ons gaf te gebruiken (Matt.16:19 Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen) (Vertaling: NBG).
Als wij in Christus zijn, hebben we alles wat we nodig hebben in Hem. Maar vaak lijden we op veel gebieden armoede door gebrek aan kennis.

Op theoretische en praktische wijze heb ik geleerd om te bidden voor mijzelf en voor anderen voor verschillende noden die een blokkade vormen in ons christenleven.
Ik heb heel veel gehad aan de duidelijkheid, orde en volgorde in gebed, de rust daarin en het wachten op de Heilige Geest.
Het heeft mijn geloof opgebouwd en mij ertoe aangezet om mijn autoriteit te gebruiken.

De Heer wil Zijn volk vrij hebben, daarom is het aan te bevelen dat christenen zich openstellen voor dit onderwijs.

Lydia Wemer,

counseler MTCT (Maranatha Transformation Community Centre) in Amsterdam